Prace doktorskie i magisterskie

- Gołaszewski Arkadiusz, Roman Maciejewski. Warunki artystyczne rozwoju kompozytora w latach 1910-1937,Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, filia w Szczecinie, praca magisterska napisana na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki pod kierunkiem dr Małgorzaty Wozaczyńskiej, Szczecin 1999

- Herman Marcin, Analiza twórczości skrzypcowej Romana Maciejewskiego, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, filia w Szczecinie, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. H. Tritta, Poznań 2004

- Kąkol Zbigniew, „Pianoduo Concertante” Romana Maciejewskiego. Problemy Kształtowania formy, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, praca magisterska napisana na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki pod kierunkiem dr Jolanty Woźniak, Gdańsk 1996

- Kłaput Aleksandra, Retoryka „Requiem” Romana Maciejewskiego, Akademia  Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, praca magisterska napisana na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki pod kierunkiem mgr. Wiesława Liseckiego, Bydgoszcz 1991

- Molewski Dominik, Twórczość religijna Romana Maciejewskiego,Katolicki Uniwersytet Lubelski,praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Dąbka, Lublin 2000

- Rydel Paweł, Wpływy faktury na interpretacje utworu na przykładzie wybranych mazurków Karola Szymanowskiego i Romana Maciejewskiego, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, praca dyplomowa napisana na Wydziale Instrumentalnym pod kierunkiem prof. Waldemara Wojtali,  Gdańsk [brak daty]

- Siczek Elżbieta, Msza w twórczości Romana Maciejewskiego, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, praca magisterska napisana na Wydziale Wychowania Muzycznego pod kierunkiem prof. A. Banasiewicza, Warszawa 1997

- Sykuła Anna, Miniatury fortepianowe Romana Maciejewskiego. Struktura i styl w perspektywie analizy syntagmatyczno-paradygmatycznej, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, praca magisterska napisana na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki, Bydgoszcz 2004

- Wieczorek Marlena, Roman Maciejewski (1910-1998). Losy kompozytora i droga twórcza
od Pieśni kurpiowskich do Requiem. Praca doktorska napisana w Katedrze Muzykologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2007.

prace-doktorskie-i-magisterskie

Opublikowano: 2012-12-07